De website van Klasse gebruikt cookies, zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden. Je kan je cookie-instellingen beheren in je browser (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge). OK

Triënnale Brugge 2018: Liquid City | Vloeibare stad

Reageren op de website van Klasse

Klasse moedigt constructief debat aan. Je kan online reageren op artikels, als je je houdt aan enkele voorwaarden.

Dit mag:

 1. Reageren op het onderwerp van een artikel.
 2. Bijkomende informatie geven die een meerwaarde biedt voor het artikel.
 3. Vrijuit spreken en je mening geven, ook als die indruist tegen het artikel.
 4. Anoniem reageren als je dat wil, of een pseudoniem gebruiken.
 5. Correcte gegevens en cijfers citeren, en verwijzen naar de bronnen.
 6. Je reactie op spel- en andere taalfouten controleren, en over het algemeen je taalgebruik verzorgen.
 7. Vragen om auteursrechtelijk beschermd materiaal dat onterecht in een reactie is gebruikt, te verwijderen.

Dit mag niet:

 1. Bij het schrijven van een reactie een e-mailadres gebruiken dat niet het jouwe is of dat niet bestaat.
 2. Een reactie plaatsen die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is. Toon respect voor anderen.
 3. Woorden geheel in hoofdletters plaatsen of verschillende leestekens achter elkaar gebruiken om je argument kracht bij te zetten.
 4. Cijfers of andere gegevens die je niet redelijk kan verifiëren of waarvan je weet dat ze fout zijn, als argument gebruiken of als correct presenteren.
 5. Een reactie plaatsen die geen direct verband houdt met het onderwerp van het artikel.
 6. Anderen met (denigrerende) bijnamen aanspreken.
 7. Achteraf vragen om een geplaatste reactie te verwijderen.
 8. Een verwijderde (gelijkaardige) reactie opnieuw plaatsen.
 9. Als 1 persoon onder verschillende (schuil)namen reageren.
 10. Verschillende reacties onder elkaar bij 1 bericht plaatsen zonder dat er een dialoog met anderen is (‘comment-spam’).
 11. Een reactie plaatsen die enkel bedoeld is om te provoceren en een emotioneel geladen reactie uit te lokken (‘trollen’).
 12. Commerciële berichten of reclameberichten plaatsen.
 13. Een (bijna) identieke reactie bij verschillende artikels plaatsen.
 14. Auteursrechtelijk beschermd materiaal van anderen zonder toestemming gebruiken of plagiaat plegen.
 15. Virussen of andere schadelijke computercode via de website van Klasse proberen verspreiden of via het reactieformulier onterecht toegang proberen krijgen tot beschermde gegevens.

De redactie kan:

 • Reacties verwijderen die niet voldoen aan deze voorwaarden. De redactie hoeft daarvoor geen enkele verantwoording te geven.
 • Personen de mogelijkheid ontzeggen om te reageren wanneer zij niet voldoen aan deze voorwaarden. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. De redactie hoeft daarvoor geen enkele verantwoording te geven.
 • De mogelijkheid tot reageren inperken of afsluiten, voor de gehele website of voor individuele pagina’s, artikels of onderwerpen. De redactie hoeft daarvoor geen enkele verantwoording te geven.
 • Reacties (ingekort of geheel) in het magazine, nieuwsbrieven of op de website publiceren (Klasse Magazine, Schooldirect, Lerarendirect).
 • Deze gebruiksvoorwaarden aanpassen.

Privacy

Dit doet Klasse:

 1. Om te reageren op artikels vragen we je naam en e-mailadres in te vullen. Het e-mailadres verschijnt nooit online, de ingevulde naam wel. Als je een website invult, is die ook als link zichtbaar bij je reactie.
 2. Om een Lerarenkaart-voordeel te tonen, vraagt Klasse je e-mailadres. Hiermee kunnen we je contacteren over producten en diensten van Klasse. Klasse geeft dit e-mailadres niet door aan derden en je kan steeds vragen om je gegevens te wissen.
 3. De website van Klasse onthoudt ook het het IP-adres van wie reageert, en het tijdstip van de reactie. Zo voldoet Klasse aan de wettelijke verplichtingen en bestrijden we spam.
 4. Klasse geeft persoonlijke gegevens van bezoekers nooit door aan derden, tenzij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 5. Wanneer Klasse gegevens van bezoekers verzamelt in het kader van een gezamenlijke actie met andere partners, kunnen we de informatie wel delen met deze partners om de actie en alle communicatie vlot te laten verlopen. In dat geval is dat uitdrukkelijk vermeld of vragen we om je toestemming.
 6. Via cookies houdt de website van Klasse ook informatie bij over bezoekers. Dit gebeurt om betrouwbare statistieken te kunnen opmaken, en om het functioneren en de reactiesnelheid van de website te verbeteren.

Dit kan jij:

 1. Via duidelijke links in de nieuwsbrieven kan je eenvoudig uitschrijven.
 2. Je kan altijd vragen om de gegevens die Klasse over je heeft in te kijken en eventueel te corrigeren. Je kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen. Met die vragen kan je terecht op secretariaat@klasse.be.

Auteursrechten

Alle informatie en gegevens op deze website zijn en blijven eigendom van Klasse, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Door te reageren op een artikel, geef je Klasse het recht om je reactie te gebruiken op de websites van Klasse en in de gedrukte publicaties.
Klasse is niet verantwoordelijk voor schendingen van het auteursrecht die schrijvers van reacties plegen, maar zal die inhoud wel zo snel mogelijk verwijderen.

Artikels en filmpjes van Klasse

Je mag alle artikels en filmpjes van Klasse gebruiken onder de ‘Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Geen Afgeleide werken 2.0’-licentie.

 • Hergebruiken mag, maar vermeld Klasse als bron.
  Je mag de filmpjes en artikels kopiëren, verspreiden en doorgeven als je Klasse vermeldt als bron. Je moet bij elk hergebruik verwijzen naar deze licentie, best via een link naar de juiste ‘Creative Commons’-pagina. Als je bij het citeren wijzigingen in de teksten aanbrengt, moet je dit eveneens vermelden. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag je niet gebruiken.
 • Hergebruiken voor commerciële doeleinden mag niet.
  Je mag de filmpjes en artikels niet voor commerciële doeleinden gebruiken of verkopen. Vraag uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klasse.
 • Bewerken mag niet.
  Je mag de filmpjes en artikels niet bewerken om er afgeleide werken van te maken. Wil je afwijken van deze beperkingen, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben van Klasse.

Beeldmateriaal (cartoons, foto’s …)

Hier is het gebruik volgens het auteursrecht. Klasse werkt samen met verschillende externe en interne fotografen, illustratoren en cartoonisten. Het is onmogelijk om het (her)gebruik van dit materiaal via 1 bepaling te regelen. Wil je ze hergebruiken of doorgeven, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van of via Klasse verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Neem daarvoor contact op met redactie@klasse.be.


Aansprakelijkheid van Klasse

De informatie op de Klasse-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Klasse streeft ernaar zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan je Klasse hiervoor niet aansprakelijk stellen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven in geen enkel geval recht op financiële compensatie.